Ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1995, με έδρα την Ξάνθη και αντικείμενο εργασιών την αποθήκευση, εμφιάλωση και εμπορία εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου.

Η επένδυση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1996 και η Εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Στο μικρό διάστημα της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η LEON GAS κατόρθωσε να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της συνολικής εγχώριας αγοράς υγραερίου και ιδιαίτερα αυτής της Βόρειας Ελλάδας και, ειδικότερα της απομακρυσμένης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου και είναι εγκατεστημένη, παρέχοντας καλύτερη εξυπηρέτηση προς την πελατεία της έναντι του ανταγωνισμού (ταχύτητα παραδόσεων και διαθεσιμότητα προϊόντος, κλπ).

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 14/12/2021>>

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιουλίου 2018 έως 30η Ιουνίου 2019>>

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση>>

Ισολογισμοί >>

 
 
 
 
  LEON GAS S.A TEL: 210 6833010, FAX: 210 6833099  
Δημιουργία & Φιλοξενία ΜΕΤRO 2003