Οικονομικά στοιχεία

Kατά την προηγούμενη τριετία (1999-2001) λειτουργίας της η LEON GAS παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών της, ο οποίος κατά τα έτη 1999-2000 αυξήθηκε κατά 64% φθάνοντας στα 12,9 εκ. ευρώ. Το 2001, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ανήλθε σε 13,5 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 5% έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Ωστόσο, το κόστος πωλήσεων της εταιρίας αυξήθηκε αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα έτη 1999-2000 παρουσίασε αύξηση κατά 66,5%, ενώ τη χρονική περίοδο 2000-2001 αυξήθηκε κατά 7,8%. Συνεπώς, προκύπτει μία μικρή σταδιακή υποχώρηση στο περιθώριο μεικτού κέρδους, το οποίο από 15% το 1999 μειώθηκε σε 11,3% το 2001.
Έτη
1999

2000

2001

Βουλγαρία

40.000 40.000 40.000
Σκόπια 5.000 5.000 5.000
Αλβανία 10.000 10.000 10.000
Τουρκία 0 10.000 20.000
Σύνολο 55.000 65.000 85.000
Αποτελέσματα εξαγωγών στο χώρο των Βαλκανίων και την Τουρκία.

Αναμενόμενη αύξηση εμφανίζουν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (6% κατά τα έτη 1999-2000 και 8% τα έτη 2000-2001). Σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των Μερικών Αποτελεσμάτων Εκμεταλλεύσεων διαδραματίζουν τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, τα οποία κατά το 1999 αποτελούσαν το 18% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Όμως τα έτη 2000 και 2001 έχουν παρουσιάσει μείωση και αποτελούν κατά μέσο όρο το 11% του κύκλου εργασιών της.

Τα συγκεκριμένα έξοδα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα γιατί η Εταιρία προμηθεύεται αρκετές ποσότητες που προορίζονται για τη Βόρεια Ελλάδα από τα διυλιστήρια του Ασπροπύργου (το κόστος μεταφοράς μέχρι την Ξάνθη είναι $60/τον.), ενώ λόγω της έντασης του πολέμου τιμών μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου, δεν έχει την δυνατότητα να μετακυλίσει εξ' ολοκλήρου το κόστος αυτό στους πελάτες της.

Συμπερασματικά, όπως παρατηρούμε από τα Αποτελέσματα της Εταιρίας, το κόστος πωλήσεων και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης δεν υποστηρίζονται από τις ανάλογες πωλήσεις όχι τόσο από άποψη ποσότητας αλλά από τιμής πώλησης του υγραερίου ανά τόννο. Σαν αποτέλεσμα, αυτό αντικατροπτίζεται στις ζημίες της Εταιρίας το 1999 και το 2001.

Ο λογαριασμός των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης αποτελείται από επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ για μέρος του προσωπικού της εταιρίας ενώ ο λογαριασμός των έκτακτων και ανόργανων εσόδων περιλαμβάνει μέρος των αποσβέσεων του εξοπλισμού της αρχικής επένδυσης, η οποία επιδοτήθηκε από τον αναπτυξιακό νόμο 1892/90.
 
 
 
 
  LEON GAS S.A TEL: 210 6833010, FAX: 210 6833099  
Δημιουργία & Φιλοξενία ΜΕΤRO 2003