Επενδύσεις

Οι επιχειρήσεις εμφιάλωσης και εμπορίας υγραερίου της χώρας μας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προμηθεύονται σήμερα τις αναγκαίες ποσότητες υγραερίου αποκλειστικά από τα ελληνικά διυλιστήρια, είτε μέσω αγωγών εφ` όσον βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κοντά στα Διυλυστήρια ή μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, δεδομένου ότι καμία από αυτές δεν διαθέτει επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει εισαγωγές μέσω θαλάσσης.

Η λειτουργία της νέας μονάδας θα αποτελείται από τις εξής δύο βασικές φάσεις:

Η πρώτη φάση είναι εκείνη της παραλαβής του προϊόντος από το πλοίο, το οποίο φθάνοντας στο αγκυροβόλιο της μονάδας και αφού συνδεθεί μέσω των θαλασσίων αγωγών με τις δεξαμενές αποθήκευσης του υγραερίου, εκφορτώνει το υγραέριο μέσω συμπιεστών και αντλιών που το ίδιο διαθέτει.

Η δεύτερη φάση λειτουργίας της μονάδας είναι εκείνη της παράδοσης (φόρτωσης) του προϊόντος χύμα σε βυτιοφόρα οχήματα, η οποία θα γίνεται σε τρία ξεχωριστά σημεία για την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
 

Το σημαντικότερο τμήμα της νέας επένδυσης, από κοστολογική άποψη, αφορά στις δεξαμενές αποθήκευσης του υγραερίου, πλησιάζοντας το 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή 20 δεξαμενών χωρητικότητας της κάθε μίας 250 μ3 και συνολικής χωρητικότητας 5.000 m³ και κόστους περίπου 1,75 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του απαραίτητου εξοπλισμού και της μεταφοράς και εκφόρτωσής τους.

Το κόστος για την κατασκευή αγωγού μήκους τριών χιλιομέτρων και αγκυροβολίου για την εκφόρτωση των πλοίων υπολογίζεται σε 1.099,5 χιλ. ευρώ, ενώ σε 879 χιλ. ευρώ υπολογίζεται το κόστος των οικοδομικών και χωματουργικών εργασιών που θα απαιτηθούν. Επίσης, σημαντικό είναι το κόστος της πυροπροστασίας, ανερχόμενο σε περίπου 264 χιλ. ευρώ, που περιλαμβάνει το κόστος κατασκευής δικτύου πυροπροστασίας και εγκατάστασης αντλιτικού συγκροτήματος πυρόσβεσης. Το κόστος αγοράς του οικοπέδου 42 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών και λοιπών εξόδων, εκτιμάται σε 153 χιλ. ευρώ. Το κόστος του εξοπλισμού των γραφείων περιλαμβάνεται στα λοιπά έξοδα.  


Έτη
2000

2001

2002

Βουλγαρία

40.000 40.000 40.000
Σκόπια 5.000 5.000 5.000
Αλβανία 10.000 10.000 10.000
Τουρκία 0 10.000 20.000
Σύνολο 55.000 65.000 85.000
Αποτελέσματα εξαγωγών στο χώρο των Βαλκανίων και την Τουρκία.
Η σχεδιαζόμενη νέα επένδυση της Leon Gas αποσκοπεί στη δημιουργία μεγάλου αποθηκευτικού χώρου συνδυαζόμενος με λιμενικές εγκαταστάσεις στν περιοχή Ποντολίβαδου της Καβάλας όπου η Leon Gas έχει ήδη προβεί στην αγορά οικοπέδου 42.000m².

Στόχος της νέας επένδυσης είναι η μείωση του μεταφορικού κόστους της εταιρείας, η δυνατότητα παραγωγής διαφόρων συνθέσεων μίγματος ( Προπανίου - Βουτανίου) αναλόγως της ζήτησης και των αναγκών της εγχώριας αγοράς καθώς καις της περιοχής των Βαλκανίων.


 
 
 
 
  LEON GAS S.A TEL: 210 6833010, FAX: 210 6833099  
Δημιουργία & Φιλοξενία ΜΕΤRO 2003