Χρήσεις

  Το υγραέριο καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς όπου χρησιμοποιείται ενέργεια.
Πιο συγκεκριμένα:
 • Στο βιομηχανικό τομέα
 • Στον εμπορικό / βιοτεχνικό τομέα για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,
  μαγείρεμα και σε άλλες εξειδικευμένες χρήσεις.
 • Στον οικιακό τομέα για θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού και μαγείρεμα.
Το υγραέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την κίνηση οιουδήποτε τύπου οχημάτων.

 • Βιομηχανίες ειδών διατροφής
 • Βιομηχανίες ποτών
 • Βιομηχανίες τσιγάρων - καπνού
 • Βιομηχανίες υφασμάτων
 • Βιομηχανίες μετάλλου
 • Βιομηχανίες χάρτου
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Νοσοκομειακές μονάδες
 • Καθαριστήρια, πλυντήρια, στεγνωτήρια
 
 
 
 
  LEON GAS S.A TEL: 210 6833010, FAX: 210 6833099  
Δημιουργία & Φιλοξενία ΜΕΤRO 2003