Το υγραέριο είναι σαφώς φιλικότερο προς το περιβάλλον από τα υγρά καύσιμα. Παρατίθεται δε στη συνέχεια η διακήρυξη που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών Εμπορίας Υγραερίου σχετικά με το θέμα αυτό.

Το περιβάλλον και η προστασία του έχει εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα με πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπλοκές. Οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει ότι χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για την ελαχιστοποίηση της κακοποίησης του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει κάνει βήματα με την εισαγωγή Οδηγιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα προερχόμενα από το πετρέλαιο υγροποιημένα αέρια (Liquified Petroleum Gases: LPG, δηλαδή Προπάνιο και Βουτάνιο) αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά καθαρά καύσιμα και η χρησιμοποίησή τους πρέπει να αυξηθεί στο βάθος που η απαίτηση για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης διαρκώς αυξάνεται. Πρόκειται για τα καθαρότερα ορυκτά καύσιμα. Λόγω του ότι είναι απαλλαγμένα από όλα τα στερεά κατάλοιπα, δίδεται η δυνατότητα σχεδίασης συσκευών και μονάδων (με καύσιμο τα υγραέρια) με πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι ανεπιθύμητες εκπομπές ακόμη περισσότερο.

Υπάρχουν σήμερα διάφορα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η αύξηση της θερμότητας, η όξινη βροχή, η καταστροφή του στρώματος του όζοντος και η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Η χρησιμοποίηση των υγραερίων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω επιτυγχάνοντας μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές διότι παράγουν κατά την καύση τους πολύ χαμηλότερα ποσά ρυπαντικών ουσιών.

Τα υγραέρια έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα από τους υγρούς υδρογονάνθρακες και τα στερεά καύσιμα και συνεπώς παράγουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO²) ανά μονάδα παραγόμενης θερμικής ενέργειας από τα καύσιμα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση των υγραερίων σε υποκατάσταση των καυσίμων αυτών μειώνει τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το 'φαινόμενο του θερμοκηπίου' το οποίο προκαλεί την αύξηση της συνολικής θερμότητας του πλανήτη μας.
 
 
 
 
  LEON GAS S.A TEL: 210 6833010, FAX: 210 6833099  
Δημιουργία & Φιλοξενία ΜΕΤRO 2003